Program studiów HMBA

Studia „Master of Business Administration in Tourism and Hospitality” są dedykowane menedżerom przedsiębiorstw hotelarskich i turystycznych i są ukierunkowane na współczesne trendy w ekonomii – finansach – zarządzaniu. Słuchacze HMBA zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności niezbędne w nowoczesnym podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim i turystycznym. Problematyka kursów oraz profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym w branży hotelarskiej i turystycznej decydują o wyjątkowości i unikalności programu studiów.

Głównym celem HMBA jest rozwinięcie kompetencji menedżerskich uczestników programu, ukierunkowanych na wyzwania sektora hotelarskiego.

Rosnąca konkurencja i nowe trendy na rynku wymagają ciągłego poznawania i adoptowania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie hotelarskim i turystycznym. Grupę docelową stanowią pracownicy branży hotelarskiej i turystycznej planujący rozwój swojej kariery zawodowej w kierunku menedżerskim lub podniesieniu swoich kwalifikacji – jako właścicieli czy kierowników działów w przedsiębiorstwie hotelarskich i turystycznych. Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe z doświadczeniem zawodowym w branży usług hotelarskich lub turystycznych z min. 3 letnim doświadczeniem.

Główne cele programu to:

  • pogłębienie i poszerzenie wiedzy menedżerskiej z zakresu hotelartwa,
  • nauczenie stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów,
  • przygotowanie do analizy organizacji i otoczenia,
  • kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich w zakresie różnych form relacji z otoczeniem,
  • nauka rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji,
  •  inicjowanie zmian.

Program studiów HMBA zakłada realizację następujących przedmiotów:

I Semestr studiów MBAH
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych¹O/F²Forma zaliczenia³Liczba godzinPunkty ECTS
1Ekonomia menedżerskaWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin153
2Zarządzanie strategiczneWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin204
3Zarządzanie finansami przedsiębiorstwaWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin205
4Rachunkowość finansowa Wykłady i ĆwiczeniaOEgzamin154
5Doktryna jakościWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin103
6Analiza finansowaWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin153
7Rachunkowość menedżerskaWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin154
8Zaawansowane metody zarządzania projektamiWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin204
9Statystyka w biznesieWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin51
10NegocjacjeWarsztatyOEgzamin153
11Prawo w biznesieWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin52
12Strategie kooperacjiWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin102
13PrzywództwoWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin204

Łączna liczba godzin zajęć: 185
Łączna liczba punktów ECTS: 42

II Semestr studiów MBAH
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych¹O/F²Forma zaliczenia³Liczba godzinPunkty ECTS
1Hotelarstwo w obliczu globalnych trendów konsumenckichWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin51
2Kampanie marketingowe w mediach społecznościowychWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin102
3Zarządzanie personelem obiektu hotelarskiegoWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin61
4Prawne aspekty świadczenia usług hotelarskichWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin61
5MICE Venue/Hotel ManagementWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin102
6Strategie e-mail marketinguWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin61
7Internetowe kanały dystrybucji hotelowejWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin102
8Rozwiązania franczyzowe w hotelarstwieWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin61
9Finansowanie inwestycji hotelowychWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin102
10Pomiar skali przepływów ludzkich na bazie nowoczesnych technologii (analiza i wykorzystanie w planowaniu inwestycji)
Wykłady i ĆwiczeniaOEgzamin102
11Gastronomia hotelowa (technologie i rozliczenia)Wykłady i ĆwiczeniaOEgzamin102
12Stres w pracy usługowej a zarządzanie jakością usług
Wykłady i ĆwiczeniaOEgzamin61
13Marketing nowych mediówWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin153
14Public relationsWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin51
15Seminarium MBASeminariumOEgzamin8

Łączna liczba godzin zajęć: 115
Łączna liczba punktów ECTS: 39

1· Wykłady/Ćwiczenia/warsztaty/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne.
2· „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” – przedmiot fakultatywny (do wyboru).
3· Egzamin – ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu.