Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, kadra naukowa renomowanych instytucji (Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej i in.) oraz praktycy specjalnie dobrani pod kątem doświadczenia zawodowego i szkoleniowego w branży hotelarskiej. Odpowiadając na oczekiwania naszych słuchaczy, od wykładowców wymagamy łączenia bogatego doświadczenia praktycznego z ugruntowaną wiedzą teoretyczną.

prof. dr hab. Andrzej Blikle

Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea) członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Prowadzi własną firmę doradczą.

prof. dr hab. Andrzej Blikle
dr hab. Magdalena Kachniewska

dr hab. Magdalena Kachniewska – Profesor w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Współpracy z Biznesem i Rady Programowej KGS SGH. W kadencji 2012-16 członek Senatu Uczelni i Dziekan Studium Magisterskiego.
Konsultant wiodący na etapie rozruchu ponad 30 obiektów hotelowych w Polsce. Propagatorka koncepcji zastosowania nowych technologii w turystyce (członek Rady Naukowej e-TravelForum, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”).
Doświadczenie menedżerskie gromadziła w instytucjach państwowych i prywatnych (w tym między innymi prezes zarządu spółki Efekt Hotele S.A, dyrektor generalny hoteli Best Western Krakow Premier i Express by Holiday w Krakowie oraz członek Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego, zarządzającego 4 polskimi hotelami).
Doradca organizacji turystycznych oraz podmiotów aktywnych na gruncie ekonomii współpracy. Członek Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project – “Network for Excellence in Tourism through Organizations and Universities”.
Współautorka licznych ekspertyz dotyczących rynku turystycznego oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zarządzania w turystyce.

dr hab. Magdalena Kachniewska
Ireneusz Węgłowski

Wiceprezes Zarządu Orbis S.A., Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Ireneusz Węgłowski od 1991 roku jest Wiceprezesem Zarządu Orbis S.A. Działał w Orbisie w obszarze zarządzania nieruchomościami hotelowymi, uczestniczył także w restrukturyzacji spółki, która miała na celu zmianę modelu biznesowego i skupienie się na hotelarstwie, jako podstawowej działalności firmy. Jest doświadczonym praktykiem i specjalistą w dziedzinie transakcji hotelowych. Z powodzeniem brał udział w realizacji wielu projektów zbycia niestrategicznych dla spółki nieruchomości.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zrealizował Program Rozwoju Zawodowego w Szkole Administracji Hotelowej Cornell University w Ithaca (USA).

Ireneusz Węgłowski jest także Prezesem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego – organizacji reprezentującej interesy polskich hotelarzy na szczeblu lokalnym, krajowym i Unijnym. IGHP jest członkiem międzynarodowej organizacji HOTREC, zrzeszającą hotele, restauracje i kawiarnie w Europie.

Ireneusz Węgłowski
Joanna Kulesza

Joanna Kulesza – praktyk hotelarstwa, trener, konsultant z zakresu sprzedaży i marketingu, polityki cenowej i zarządzania hotelem. Zajmowała stanowiska kierownicze w jednym z hoteli OST Gromada. Przez 10 lat tworzyła struktury IBB Andersia Hotel, gdzie była Revenue & front office managerem. Współpracuje z Instytutem Rynku Hotelarskiego, wspomaga otwarcia obiektów, przeprowadza audyty, wspiera procesy obsługi i sprzedaży. Kilkunastoletnie doświadczenie w branży wykorzystuje obecnie w pracy w Profitroom – lidera wśród dostawców technologii dla hoteli, gdzie pracuje nad  automatyzacją codziennych procesów operacyjnych w hotelu.

Joanna Kulesza
Paweł Sala

Ekspert ds. email marketingu, trener, manager. Dyrektor zarządzający firmy FreshMail, specjalizującej się w kompleksowej obsłudze działań z zakresu email marketingu.

Ekspert email marketingu, współtwórca sukcesu wielu kampanii nagradzanych i wyróżnianych na takich konkursach jak Golden Arrow, Kreatura,  WebStar Creative czy Mixx Awards. Autor książki „Świeże podejście do email marketingu”, a także współautor innych w tym bestselerowej “E-Marketing, współczesne trendy. Pakiet Startowy”. Mówca na największych konferencjach branżowych, takich jak InfoShare, InternetBeta, Forum IAB.

Paweł Sala
Michał Kumala

Michał Kumala – jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zaraz po zakończeniu studiów rozpoczął swoją przygodę z hotelarstwem, zajmując się początkowo marketingiem, a następnie zarządzaniem obiektami hotelarskimi. Po prawie dwudziestu latach kierowania hotelami, głównie cztero- i pięciogwiazdkowymi, o branży HORECA wie prawie wszystko. Obecnie, jako ekspert w dziedzinie zarządzania obiektami hotelarskimi, dzieli się swoją wiedzą, prowadząc własną firmę doradczą HORECA-SMART (www.horeca-smart.pl). Wspomaga właścicieli i menedżerów obiektów wypoczynkowych od etapu planowania budowy hotelu, poprzez realizację tego zadania, aż do etapu końcowego, czyli rekrutacji najlepszej kadry pracowniczej oraz organizacji działań związanych z promocją i marketingiem obiektu. Prowadzi liczne szkolenia i treningi dla pracowników hoteli oraz dla kadry zarządzającej obiektami wypoczynkowymi i gastronomicznymi. Współpracuje z właścicielami hoteli, przeprowadzając dla nich kontrole i audyty działalności ich obiektów, a następnie proponuje wdrożenie procedur poprawiających funkcjonalność, organizację
i wydajność pracy oraz podnoszących jakość oferowanych usług. Jest człowiekiem wymagającym – nie tylko od innych, ale również od siebie. Hotelarstwo jest jego pasją, a nie tylko pracą, dlatego stara się na bieżąco podnosić swoje kwalifikacje, na bieżąco śledzi trendy i nowości w branży HORECA.

Michał Kumala
dr hab. Joanna Cygler

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy (pojedynczej i sieciowej) przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru międzynarodowego. Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Od lat jest zaliczana do najlepszych wykładowców w SGH (TOP 10). Jej habilitacja (Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne) została uznana przez Komitet Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk za najlepszą obronioną w latach 2007-2009. Zainteresowania naukowe z powodzeniem łączy z działalnością poza Uczelnią. Współpracuje merytorycznie z centralnymi urzędami państwowymi (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu), instytucjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), instytutami badawczymi (Instytut Lotnictwa), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Autorka i współautora licznych projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu oraz o charakterze państwowym. Inicjatorka i koordynatorka kilku międzynarodowych projektów badawczych (np. współpraca Instytutu Lotnictwa z NIAS – Nevada –  w obszarze bezzałogowych systemów latających).
Kierownik studiów EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

dr hab. Joanna Cygler
dr hab. Waldemar Rogowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie ekspert w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Z ramienia Banku Światowego Recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji oraz zarządzaniu ryzykiem. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.

dr hab. Waldemar Rogowski
dr Leszek Borowiec

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: rachunkowość i finanse. Adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Rachunkowości. Prowadzi wykłady i szkolenia, jest konsultantem przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansów, współpracując m. in. z firmą Ernst&Young. Prowadzi badania w zakresie pomiaru efektywności organizacji z wykorzystaniem miar finansowych i niefinansowych, autor ponad 50 publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości i finansów, w tym monografii „Controlling w realizacji usług publicznych gminy” (Wolters Kluwer, 2007). Od wielu lat współpracuje z biznesem, pełniąc kierownicze funkcje w obszarze rachunkowości i finansów. W latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów Poczty Polskiej SA, łącząc pracę naukowo – badawczą z praktyką.

dr Leszek Borowiec
dr Piotr Cybula

dr Piotr Cybula, radca prawny – absolwent studiów magisterskich (2001 r.) i doktoranckich (2007 r.) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przygotował pracę doktorska w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ  na temat „Umowa o imprezę turystyczną w polskim prawie cywilnym”. W 2008 r. ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Adiunkt w Zakładzie Prawa na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie. W latach 2010-2018 adiunkt w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Członek International Forum of Travel and Tourism Advocates. W pracy zawodowej jako nauczyciel akademicki i radca prawny specjalizuje się w problematyce prawnych aspektów turystyki. Autor i redaktor wielu publikacji z zakresu prawa turystycznego. Posiada bogate doświadczenie jako prowadzący szkolenia z zakresu prawnych aspektów turystycznych oraz jako prelegent na konferencjach naukowych i branżowych z tego obszaru. Od 2008 r. prowadzi blog Prawo turystyczne (prawoturystyczne.com).

dr Piotr Cybula
dr Katarzyna Dębkowska

Pracownik Katedry Informatyki Gospodarczej na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada bogaty dorobek badawczy i dydaktyczny w obszarze stosowania metod ilościowych w praktyce gospodarczej. Jej badania naukowe dotyczą przedsiębiorczości i szeroko rozumianej innowacyjności przedsiębiorstw. Swoją uwagę badawczą koncentruje głównie na wykorzystaniu metod statystycznych w budowaniu metodyki oceny modeli biznesu. Kolejny obszar zainteresowań naukowych i praktycznych to wykorzystanie badań typu foresight. Była członkiem zespołu badawczego przy projektach: „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii” oraz „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”. Przeprowadzała badania dla Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej pod nazwą „Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego”. Autorka wielu publikacji naukowych związanych z modelami biznesu, upadłością przedsiębiorstw, foresightem gospodarczy i technologicznym. Odbyła staż naukowy w Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester. Posiada doświadczenie w praktyce gospodarczej jako członek Rady Nadzorczej jednej z białostockich spółek z o.o. Jest członkiem zarządu komercyjnej firmy badawczej – Instytutu Badań i Analiz VIVADE Sp. z o.o. – realizującej badania społeczne i gospodarcze. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, IEEE Engineering Management Society, International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering. Sekretarz Rady Naukowej Oddziału TNOiK w Białymstoku. Redaktor statystyczny czasopisma naukowego Engineering Management in Production and Services.

dr Katarzyna Dębkowska
dr Bartosz Grucza

Pracownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

dr Bartosz Grucza
dr Piotr Staszkiewicz

Piotr Staszkiewicz, biegły rewident, adiunkt w Instytucie Finansów
Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w
przeszłości pracownik Ernst and Young, Najwyższej Izby Kontroli,
Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadził wykłady w City University,
Słowacja oraz Collegium Civitas. Wykładowca na studiach podyplomowych
SGH: Akademii Profesjonalnego Inwestowania, Akademii Ubezpieczeń. W
2001 uzyskał prawo wykonywania zawodu rewidenta w Wielkiej Brytanii
wydane przez Association of Chartered Certified Accountants. W latach
2009-2012 powołany przez Ministra Finansów na członka Komisji
egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Rewident o
bogatym doświadczeniu zawodowym zarówno w Polsce jak i za
granicą.Autor oraz współautor licznych artykułów opublikowanych m.
in. w takich czasopismach jak:Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo
czy World Journal of Social Science. Pasjonat turystyki pieszej.

dr Piotr Staszkiewicz
Rafał Abramczyk

Rafał Abramczyk: CEO w hotelAG, odpowiedzialny za kompleksowy nadzór nad wszystkimi projektami hotelowymi prowadzonymi przez grupę oraz wytyczanie strategii i planów dalszego rozwoju. Jako pierwszy w Polsce wprowadził międzynarodową sieć hotelową na rynek condohoteli (Golden Tulip Międzyzdroje i Golden Tulip Gdańsk). Z powodzeniem koordynował i nadzorował otwarcia hoteli zarówno od strony operacyjnej jak i inwestorskiej. Obiekty zarządzane przez Rafała Abramczyka wielokrotnie zdobywały nagrody, m.in.: „Oscar” branży budowlanej – Budowa Roku 2013 dla Golden Tulip Gdańsk, przyznawana m.in. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Inwestycja Roku Rynku Hotelarskiego 2013 dla Golden Tulip Gdańsk a także Najlepszy Hotel Wypoczynkowy 2012 dla Golden Tulip Międzyzdroje. Jako Dyrektor Generalny Condohotels Ostróda był odpowiedzialny za wszystkie działania operacyjne a także projekt pre-openingu i otwarcia nowych hoteli (m.in. Willa Port Resort). Pracując dla Louvre Hotels w Polsce uczestniczył w otwarciu kompleksu trzech hoteli w Warszawie (Golden Tulip- ex Kyriad Prestige, Campanile i Premiere Classe). Następnie, jako dyrektor zarządzał operacyjnie pierwszym sieciowym hotelem ekonomicznym w Warszawie zdobywając nagrodę dla Najlepszego Hotelu Ekonomicznego 2008 roku.

Rafał Abramczyk
Paweł Anders

Od 26 lat nieprzerwanie związany z gastronomią. Od 2008 r związany z grupą hotelową ORBIS i siecią hotelową ACCOR. Od 2003 do 2008 Szef kuchni w hotelu 4* oraz 5* . Od 2008r F&B Corporate w Grupie Hotelowej ORBIS oraz dyrektor hotelu.  Twórca brandu Restauracji WINESTONE i obecnie dyrektor zarządzający ( obecnie 16 restauracji w Europie).  Współtwórca „konstruktywizmu kulinarnego” który nawiązuje do sztuki abstrakcyjnej na talerzu. Prowadził wykłady na Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Łódzkim  oraz w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie z Zarządzania Gastronomią i specjalizacji : Projekty F&B oraz zarządzanie kosztami w F&B. Specjalista od systemów gastronomicznych Micros i Materials Control.
Odkrywca smaków i promotor prostoty w sztuce kulinarnej dzięki zachowaniu autentyczności i szczerości podejścia do gościa.  Pasjonat lokalnego jedzenia i wina szczególnie, nieznanych szczepów z najodleglejszych krańców świata.

Paweł Anders
Miłosz Brzeziński

Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coaching Community, wykładowca akademicki. Konsultant biznesowy, współpracujący z firmami na całym świecie.

Opublikował dziesiątki artykułów dotyczących zastosowania psychologii w biznesie. Jest autorem prowokujących książek dotyczących wdrażania zmian w środowisku pracy i środowisku domowym, m.in.: „Pracować i nie zwariować”,  „Biznes czyli sztuka budowania relacji”, „Życiologia”, „Jak pies z Kotem” oraz „Głaskologia”. Gościnnie pojawił się także w pozycji „Dekalog Szczęścia”, jako ekspert w zakresie porządkowania otoczenia biznesowego.

Miłosz Brzeziński
Krzysztof Manthey

Ekspert w dziedzinie komunikacji, negocjacji i rozwiązywanie konfliktów, przywództwa i zarządzania ludźmi. Doświadczony trener biznesu, coach i konsultant. Humanista, socjolog. Praktyk zarządzania i pracy z klientem.
Na przełomie milleniów związany z Agora S.A.- Grupą Radiową, jako Dyrektor Sprzedaży i Regionalny Dyrektor Sprzedaży, a także Członek Zarządu w spółkach Holdingu.  Od 2004 roku pod własną marką pomaga ludziom stawać się samodzielnymi, odpowiedzialnymi, myślącymi i odważnymi liderami i specjalistami. 
Na co dzień pracuje między innymi z branżą farmaceutyczną, paliwową i logistyczną, przemysłem nowych technologii, handlem, bankami i firmami ubezpieczeniowymi, branżą medyczną, mediami i firmami reklamowymi, oraz wieloma, wieloma innymi (www.manthey.pl).
Od 2006 roku nauczyciel akademicki w warszawskim Collegium Civitas, a od 2014 roku także w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (eMBA i eDBA).

Krzysztof Manthey
Maja Meissner

Maja Meissner od 2010 prowadzi wraz z Partnerami własną firmę doradczą www.meissnerandpartners.com Meissner & Partners Executive Search and Organizational Development, zajmującą się przede wszystkim doradztwem personalnym/rekrutacją na najwyższe stanowiska menadżerskie. Wcześniej zdobywała doświadczenie konsultanckie, jako partner w ARETES Consultants.

Początkowo pracowała w czołowych międzynarodowych wydawnictwach, gdzie odpowiednio pełniła obowiązki dyrektora generalnego, dyrektora marketingu i PR, szefa sprzedaży. Kierowała również PR i marketingiem farmaceutycznym amerykańskiej korporacji. Jest dyrektorem zarządzającym firmy medycznej HIFU Clinic Centrum Leczenia Raka Prostaty, jest również członkiem Rady Programowej Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

Ukończyła zarządzanie w Międzynarodowej Szkole Zarządzania FP w Warszawie i była stypendystką East Central European Scholarship Program – Marketing i Public Relations przy Georgetown University w Waszyngtonie/University of Wisconsin,

Ukończyła także program Corporate CoachU oraz Coaching Systemów Relacji – program ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching), a także Erickson College International Program: Dremwork and Advanced Mataphors, Family Coaching, Mindfullness – akredytowane przez ICF. Jest aktywnym członkiem International Coach Federation. Posługuje się certyfikatem MPA® oraz EASI® Master Person Analysis – narzędziami wspierającymi rekrutację oraz rozwój kariery zawodowej pracowników. Prowadziła szereg warsztatów rozwojowych i treningów skierowanych do wyższej kadry menadżerskiej.

Maja Meissner
Anna Nowakowska

Ekspert rynku MICE. CEO firmy doradczej MICE & Venue Consulting. Wykładowca, prelegent konferencji branżowych, szkoleniowiec. Członek Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce oraz MPI Poland Chapter.

Z branżą eventową i hotelarską związana od 16 lat. Jedna z inicjatorek założenia Stowarzyszenia Branży Eventowej, w którym przez niemal 10 lat sprawowała funkcję Członka Zarządu ds. Edukacji. Twórca projektu edukacyjnego Studium Event Management na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Odpowiedzialna za współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie tworzenia nowych programów edukacyjnych z zakresu event managementu w tym m.in. z AWF Warszawa, UE w Krakowie, WSTiE w Suchej Beskidzkiej oraz CKP w Łodzi. Autorka programu studium oraz licznych szkoleń z dziedziny event management, event marketing oraz MICE Venue Management.

Dyrektor Programowa czterech konferencji Event Biznes poświęconej znaczeniu i wartości event marketingu oraz eventu jako skutecznego narzędzia biznesowego. Członek Rady Programowej Konferencji.

Przygodę z hotelarstwem rozpoczęła jako specjalista ds. konferencji i bankietów w Mazurkas Conference Centre i Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim. Odpowiedzialna za obsługę cateringów zewnętrznych w Mazurkas Catering w tym realizacji do 1500 osób. Przez 6 lat związana z Hotelem NARVIL**** Conference & Spa jako Manager ds. Kluczowych Klientów.

Prelegentka i panelistka wielu konferencji branżowych z zakresu event marketingu, event managementu, tematyki MICE, hotelarstwa oraz dostosowywania przestrzeni lokalizacji do eventu. Autorka licznych publikacji min dla magazynów: Hotelarz, Event Management Polska, MICE Poland, MICE Venue, Hotel Biznes, Ohh Magazine i wielu innych. Laureatka konkursu Tourism Trends Awards. Wyróżniona dwukrotnie tytułem Ekspert podczas konferencji Hotel Meeting 2018. Jurorka w konkursach „Hotel z Pomysłem” (Hotelarz), „Top Event FBE” (Forum Evential) oraz „Najlepsze wydarzenie lata” (Brief). Wieloletni członek Rady Etyki branży eventowej.

Anna Nowakowska
Ilona Porwoł

Ilona Porwoł – zawodowo związana z branżą hotelarską od ponad 30 lat. Zajmowała wiele stanowisk operacyjnych i kierowniczych w hotelach Grupy Hotelowej ORBIS SA na terenie Śląska – w Katowicach i Sosnowcu. Była 7 lat dyrektorem hotelu Mercure w Cieszyn, gdzie przeprowadziła rebranding hotelu. Zarządzała hotelem Mercure Opole, który przygotowywała do procesu sprzedaży. Od ponad 2 lat jest dyrektorem generalnym hoteli  Novotel Wrocław City & Ibis Budget Wrocław Południe we Wrocławiu należących do Grupy Hotelowej ORBIS SA oraz światowej sieci hoteli Accor.
Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Posiada też dyplom studiów podyplomowych Międzynarodowego Studium Menedżerskiego oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego. Kontynuuje pracę naukową pisząc pracę doktorską na temat kompetencji menedżerów najwyższego stopnia w hotelarstwie. Autorka licznych publikacji w wydawnictwach naukowych i konferencyjnych.
Prowadziła zajęcia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowiach na studiach dziennych zaocznych i podyplomowych z przedmiotów hotelarskich. Współtworzyła program naukowy podyplomowych studiów hotelarskich w Górnosląskiej Wyższej Szkole Handlowej Międzynarodowe Zarządzanie w Hotelarstwie. Była wykładowcą podczas II seminarium z cyklu „Kształcenie i preorientacja zawodowa w cyklu życia” na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, społecznie wspiera takie inicjatywy naukowe jak Festiwal Nauki w Wyższej Szkole Biznesu w Cieszynie.
Swoim podejściem do zawodu hotelarza inspiruje przyszłych adeptów sztuki hotelarskiej do rozwoju swoich kompetencji i zdobywania kolejnych szczebli w karierze zawodowej, co jest dla niej największym sukcesem zawodowym.

Ilona Porwoł
Przemysław Sitnik

Założyciel i Prezes Nogravity Sp. z o.o., doświadczony praktyk wdrażania nowych technologii, tworzenia inteligentnych rozwiązań i adaptacji niekonwencjonalnych rozwiązań na gruncie IT. Pracując na stanowisku Dyrektora Generalnego Global-Lab zaangażował się w liczne projekty proekologiczne, promując jednocześnie ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.
Pomysłodawca promocji turystki przy użyciu nowoczesnych narzędzi VR. Specjalista w zakresie systemów telekomunikacyjnych oraz promotor koncepcji wykorzystywania małych stacji bazowych do mierzenia przepływów ludzkich. Pracę łączy z pasją podróżniczą odwiedzając regularnie największe wydarzenia z branży New Tech na świecie. Pasjonat IoT, Kryptografii (autor pracy: „Kryptograficzne metody ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych” 2017) oraz niekonwencjonalnych użyć blockchain.
Autor licznych artykułów przybliżających korzyści oraz możliwości płynące z wykorzystania technologii przyszłości. Wiedzą z pogranicza IT oraz inżynierii umiejętnie posługuje się w projektach związanych z ochroną środowiska, ze szczególnych uwzględnieniem ochrony klimatu. Jest twórcą urządzeń monitorujących jakość powietrza oraz autorskich programów szkoleń, związanych z wpływem zanieczyszczeń powietrza na życie codzienne. Opracował koncepcje i wdrożył wiele projektów dla start-up’ów, instytucji rządowych i pozarządowych m.in. z USA, Anglii, Arabii Saudyjskiej, Rumuni i Serbii. Działał na zlecenie Regulatory Agency for Electronic Comminications and Postal Services in Republic o Serbia, firmy Zdrovit, Ministerstwa Sportu i Turystyki i wielu innych liderów wdrażania nowych technologii.

Przemysław Sitnik
Mateusz Zieliński

Mateusz Zieliński praktyk hotelarstwa z zakresu sprzedaży i marketingu, miłośnik nowych technologii. Wiedzę z zakresu hospitality i MICE zdobywał w USA, a następnie w wielu polskich hotelach, Stadionie Narodowym. Specjalizuje się w uruchamianiu nowych inwestycji i optymalizacji przychodowej hoteli. Zawodowo związany m.in z North Woods Inn, Pałacem Wiejce, Hotelem Rzymskim i NH Hotels w Poznaniu, Hotelem Remes, Olandią i Hotelem Sułkowski. Piastował również stanowisko City Venue Managera podczas UEFA EURO 2012, będąc odpowiedzialnym za hotelowe pobyty drużyn w Polsce Zachodniej. Aktualnie w Profitroom pracuje z hotelami w całej Polsce wdrażając nowoczesne narzędzia przyśpieszające i optymalizujące procesy sprzedaży i marketingu w hotelach – CRM, Channel Manager, Booking Engine, Prosprzedażowe WWW, Payments, Marketing On-line.

Mateusz Zieliński